Krzepice I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Krzepice, pow. kłobucki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Opis:

Krzepice, cmentarz.
Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowej.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej