Krzepice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Krzepice, pow. kłobucki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - pomnik
Opis:

Krzepice, ul. Częstochowska, cmentarz parafialny.
Pomnik.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej