Owsiszcze I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krzyżanowice, pow. raciborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Krzyżanowice-Owsiszcze, ul. Opawska.
Kapliczka przydrożna upamiętniająca poległych w czasie I wojny światowej na froncie francuskim.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2014-09-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej