Bycina


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Nieistniejący obecnie pomnik pamięci poległych w I wojnie światowej. Nazwiska poległych zostały prawdopodobnie przeniesione na szklane tablice umieszczone w pobliskiej kapliczce, uzupełnione zostały o nazwiska poległych w II wojnie i obecnie nie ma jednoznacznego podziału na obie wojny.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2016-07-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej