Niegowonice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łazy, pow. zawierciański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera wojenna
Opis:

Łazy-Niegowonice, cmentarz parafialny.
W Niegowonicach działał szpital polowy, który zorganizowano w miejscowym dworze. Zmarłych w nim żołnierzy grzebano na cmentarzu parafialnym, w części przeznaczonej dla innowierców. Łącznie istniało tu około 20 mogił oznaczonych żelaznymi tablicami i brzozowymi krzyżami, w których pochowano 31 żołnierzy austriackich. Niestety w miarę upływu lat groby te likwidowano, przeznaczając ich miejsca na nowe pochówki. Do lat 90-tych pozostała tu już tylko jedna, symboliczna kwatera z trzema zachowanymi żelaznymi tabliczkami, które obecnie można jeszcze odczytać. Z napisów wynika, że spoczywają tu trzej austriaccy żołnierze: pierwszy nieznany z imienia i nazwiska, drugi infanterist Jozef Raska z 54. Pułku Piechoty z Ołomuńca i trzeci landszturmista Emmerich Kitzwager. Ciekawostką jest, że ten ostatni zmarł w 29 czerwca 1917 roku, prawdopodobnie wskutek jakiegoś wypadku lub choroby, gdyż w tym okresie nie prowadzono tu większych działań militarnych. Spośród wszystkich tabliczek nagrobnych, zachowanych w powiecie zawierciańskim, tylko ta jedna, informuje o żołnierzu zmarłym w tym okresie I wojny światowej. Niestety w ostatnim czasie również i tą mogiłę "okrojono" i obecnie ma ona wymiary około 1 metra kwadratowego.

Opracowanie:Włodzimierz Rożdżyński
Data danych:2008-03-10
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RASKAJOSEFJNF.K.U.K. J.R. 541914-12-16--- -
KITZWEGEREMMERICHL.D. ST. ING.K. UNG. L.B.K. AGR. 61917-06-29--- -


Powrót do strony głównej