Łazy (śl.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Łazy, pow. zawierciański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Łazy, ul. Konstytucji 3 Maja.
Cmentarz wojenny żołnierzy austriackich i niemieckich z okresu I wojny światowej. Obelisk i kamienie z krzyżami upamiętniające miejsce, gdzie w okresie międzywojennym odbywały się manifestacje.
Nie zachowały się mogiły, cmentarz odnowiono po 2000 r.
Na obelisku napis:
1914 + 15/16
HIER RUHEN
93
TAPFEREKRIEGER
2
DEUTSCHE
82
OSTERREICHEN
DAREN
2
OFFIZIERE
10

Opracowanie:Włodzimierz Rożdżyński
Data danych:2008-03-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej