Łękawica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łękawica, pow. żywiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Łękawica, ul. Wspólna, obok Urzędu Gminy.
Obelisk ku czci poległych za wolność Ojczyzny w okresie I i II wojny światowej.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2013-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej