Niegowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Niegowa, pow. myszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz - grób zbiorowy
Opis:

Niegowa, cmentarz katolicki.
Grób zbiorowy wojenny nieznanych żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Data danych:2008-02-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej