Ciecierzyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olsztyn, pow. częstochowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Olsztyn-Zrębice-Ciecierzyn, las przy drodze Olsztyn-Janów.
Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej. Na cmentarzu są tylko bezimienne krzyże (jeden posiada tabliczkę) oraz tablica pamiątkowa.

Opracowanie:Mateusz Fryszer
Data danych:2010-04-18
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HÄBERLECHRISTIANKRIEGSFRWLJR 11/9K1914-??-??--- -


Powrót do strony głównej