Besko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś gm. Besko, pow. sanocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - obelisk
Opis:

Na cmentarzu parafialnym w Besku znajduje się obelisk poświęcony ofiarom I i II wojny światowej.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2008-07-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej