Łany (śląskie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kościół - tablica pamiątkowa
Opis:

Rudziniec-Łany, ul. Pyskowicka, kaplica parafialna.
Tablica upamiętniająca żołnierzy – mieszkańców wsi Łany poległych w I wojnie światowej.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej