Rybnik I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto. gm. Rybnik, pow. m. Rybnik
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Rybnik, ul. Cegielniana, park.
Obelisk zbudowany w dowód pamięci Jeńców Rosyjskich z I wojny światowej (brak nazwisk), umiejscowiony w parku im. "Świętego Jana Sarkandra", który pokrywa wzgórze będące od pradawnych czasów miejscem kultów dla zamieszkujących ziemię rybnicką ludzi. Na całym wzgórzu, aż do stóp świątyni, rozciągał się cmentarz, czynny formalnie do roku 1920. Około 1975 r. na polecenie władz partyjnych cmentarz zlikwidowano. [Żródło: www.rybnik.pl]
Obecnie znajduje się tam około 20-30 nagrobków. Na płycie pomnika widnieje napis:
"TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
ROSSYJSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH
ZMARŁYCH NA KOPALNI "RöMER"
W 1915-16-17-18 ROKU"
.

Opracowanie:Barbara Pietrzak-Struzik, Waldemar Fronczak
Data danych:2008-02-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej