Ustroń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Ustroń, pow. cieszyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - grób
Opis:

Ustroń, ul. Daszyńskiego, cmentarz parafialny, lewa /dolna/ część, w samym rogu przy końcowej alejce.
Grób wojenny Jana Bukowczana, obywatela Ustronia, poległego w I wojnie światowej w dn. 28-12-1916 roku.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Data danych:2017-08-11
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BUKOWCZANJAN--1916-12-28--- -


Powrót do strony głównej