Żarki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Żarki, pow. myszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - tablice nagrobne
Opis:

Żarki, ul. Ofiar Katynia, cmentarz parafialny.
Dwie tablice nagrobne upamiętniające żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Opracowanie:Włodzimierz Rożdżyński
Data danych:2008-02-16
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
JUNGWIRTHFELIXLEUTNT. D.R.I. PION. BATL. 12 FELDK. 21915-11-17--- -
MEYERHERMANNLEUTNT. D.R.GERDE RES. SCHÜTZEN BATL. 4 KOMP.1915-11-17--- -


Powrót do strony głównej