Dołhobyczów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz przycerkiewny z mogiłami żołnierzy (Hallerczyków?) i ofiar II wojny światowej, nieczynny.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej