Gdeszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miączyn, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej, nieczynny, o pow. 0,70 ha, otoczony wałem ziemnym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej