Bereść


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grabowiec, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej w Bereściu, nieczynny, założony prawdopodobnie po r. 1915, otoczony wałem ziemnym, kwatera z II wojny światowej wydzielona z reszty cmentarza płotkiem z metalowych przęseł.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej