Nowiny Horynieckie I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Horyniec-Zdrój, pow. lubaczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej w Nowinach Horynieckich.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej