Sitno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sitno, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej w Sitnie, na wschodnim krańcu wsi, założony w r. 1915, w kształcie prostokąta o pow. 0,02 ha, pochowanych jest tu 200 żołnierzy armii niemieckiej, ogrodzony metalowymi przęsłami, przy metalowych słupach.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej