Mircze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mircze, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz prawosłwany
Opis:

Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Modryniu Kol., nieczynny, założony prawdopodobnie w poł. w. XIX, w kształcie trapezu o pow. 0,52 ha, ogrodzony fragmentami wału ziemnego.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej