Ubrodowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej w Ubrodowicach, nieczynny, założony w r. 1918.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej