Wołajowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cemntarz z I wojny światowej w Wołajowicach, nieczynny, założony prawodopodobnie w r. 1915, w kształcie czworoboku o pow. 0,14 ha, ogrodzony wałem ziemnym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej