Nieledew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz prawosłwany
Opis:

Nieczynny cmentarz w Nieledwi, unicki, prawosławny, groby żołnierzy austriackich z I wojny światowej.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej