Poturzyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Telatyn, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej w Poturzynie, nieczynny.
Jedyny zidentyfikowany poległy to urodzony w Wiedniu olimpijczyk, reprezentant Austrii w piłce nożnej, odnaleziony przez czeskiego historyka w 2007 r. [źródło: wikipedia i Roztocze online] [Foto: Krzysztof Zdeb]

Opracowanie:Kamil Łagowski
Data danych:2010-03-24
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MERZROBERTAUSTRIA-1914-08-30-1887-11-25Wiedeń -


Powrót do strony głównej