Zaporze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radecznica, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z okresu I wojny światowej w Zaporzu, nieczynny.
Założony w r. 1915, w kształcie trapezu o pow. 0,36 ha. Mogiły usytuowane w równoległych rzędach, skierowane na wschód. W północnej części cmentarza znajdują się dwie mogiły indywidualne i 9 zbiorowych żołnierzy armii rosyjskiej, w południowej części, 12 mogił zbiorowych żołnierzy armii austriackiej. Ogółem pochowanych jest tutaj 2090 żołnierzy armii austriackiej i 1672 żołnierzy armii rosyjskiej.
Teren cmentarza ogrodzony jest wałem ziemnym i siatką. Przy wejściu usytuowana jest kamienna figura Najświętszej Maryj Panny Niepokalanie Poczętej, ufundowana w roku 1921 przez mieszkańców Zaporza - Jana, Teofila i Antoniego Olejarskich.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2011-10-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej