Hajowniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skierbieszów, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest przy drodze asfaltowej Skierbieszów - Grabowiec (w Skierbieszowie kierunek na Hrubieszów). Za miejscowością Nowa Lipina jezdnia przecina wzgórze tworząc po obu stronach skarpy. Na lewej skarpie, na wzgórzu jest cmentarz. Ogrodzony jest metalowym płotem, a na bramie umieszczono żeliwny krzyż i tablicę - "Cmentarz wojenny z I wojny światowej żołnierzy armii".
Brak inskrypcji oraz informacji o ilości pogrzebanych żołnierzy. Jest tu kilkanaście zbiorowych mogił w kształcie długich kopców ziemnych.
Teren cmentarza porastają dęby i sosna (złamana przez wiatr). Jedno z przęseł ogrodzenia jest uszkodzone, ale ogólny stan cmentarza dobry. Jest czysto, brak zakrzaczeń. Utrudnione wejście od strony bramy, ponieważ skarpa porośnięta jest młodymi akacjami.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2008-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej