Mymoń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Besko, pow. sanocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Idąc z Sieniawy w stronę Beska po przejściu około 1 km dochodzimy do miejscowości Mymoń, Przed kapliczką stojącą po prawej stronie drogi skręcamy w lewo na drogę polną, którą dojdziemy do cmentarza parafialnego. Idąc dalej tą drogą dojdziemy do miejsca gdzie na brzegu lasu jest cmentarz z I wojny światowej. Są to pozostałości po cmentarzu, na którym w 2000 roku postawiono duży krzyż z tabliczką informacyjną. Krzyż jest ogrodzony płotkiem, obszar ten jest wybetonowany. Cmentarz był większy gdyż zachowały się cztery słupki określające powierzchnię, w obrysie tym znajduje się tylko jeden grób z tabliczką imienną. Całość jest zarośnięta i zaniedbana ale widać ślady, że ktoś jednak pamięta o pochowanych żołnierzach.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2008-09-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej