Szpikołosy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej w Szpikołosach, nieczynny, założony prawdopodobnie w r. 1915, w kształcie prostokąta o pow. 0,32 ha, pochowani są żołnierze armii rosyjskiej i austriackiej, ogrodzony wysokim wałem ziemnym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej