Tarnoszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ulhówek, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej zlokalizowany w pobliżu nieistniejącego już folwarku Turyna w okolicy Tarnoszyna. Według opisu bitwy jaka miała miejsce w okolicy w dn. 28 sierpnia 1914 r. (nie jak napisano na tablicy w dn. 18 sierpnia 1914 r.). Rosyjskie źródła podają, że podczas walk zginęło 251 żołnierzy rosyjskich. Jednak biorąc pod uwagę że zginęła zapewne podobna ilość żołnierzy austriackich oraz że na cmentarzu mogli zostać pochowani żołnierze polegli w walkach mających miejsce w okolicy można przyjąć, że liczba 1000 żołnierzy podana na tablicy może być prawdziwa. W walkach w dniu 28 sierpnia brały udział ze strony rosyjskiej jednostki 35 dywizji piechoty (137 Niżeński pułk piechoty, 138 Bołchowski p.p., 139 Morszański p.p. i 140 Zarajski p.p.), ze strony austriackiej jednostki VI korpusu.

Opracowanie:Andrzej Rypulak
Data danych:2009-01-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej