Terebiń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz, składa się z trzech części: rzymskokatolickiej, prawosławnej, żołnierzy niemieckich z r. 1915, całość ogrodzona w r. 1999.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej