Trzęsiny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radecznica, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny, położony 800 m. na zachód od wsi przy trasie od Smorynia do Frampola, poza zabudową, po lewej stronie tej trasy, obok lasu sosnowo - dębowego. Cmentarz powstał po 1915 r., choć nie wykluczone, że dopiero w 1918 r. tj. po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ma układ prostokąta o powierzchni 3,5 ara, z symetrycznie rozlokowanymi mogiłami zbiorowymi. Na cmentarzu znajduje się 6 mogił zbiorowych, obwiedzionych betonowymi opaskami. Na mogiłach metalowe krzyże z tabliczkami "żołnierz nieznany". Na mogile centralnej krzyż żelazny (do niedawna drewniany) upamiętniający założenie cmentarza. Na cmentarzu pochowani są żołnierze armii rosyjskiej i austriackiej polegli w czasie I wojny światowej. Cmentarz ogrodzony jest siatką metalową przy metalowych słupkach, na podmurowaniu.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej