Werchrata


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Horyniec-Zdrój, pow. lubaczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Nieczynny cmentarz z I wojny światowej.
W 2002 r. cmentarz został uporządkowany i odnowiony przez Austriacki Czarny Krzyż. [foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej