Wożuczyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rachanie, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła zbiorowa, w Wożuczynie, poza wsią, prawdopodobnie żołnierzy austriackich z I wojny światowej, w kształcie kurhanu zwieńczonego krzyżem.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Diecezja Zamojsko-Lubacz
Data danych:2008-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej