Będargowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kołbaskowo, pow. policki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Mandelkow.
Średniowieczna wieś położona 8 km od Szczecina, na skrzyżowaniu lokalnych dróg ze Szczecina do Kołbaskowa i z Przecławia do Dołuj. Na ogrodzonym kamiennym murem terenie przykościelnym znajduje się maleńki, liczący obecnie zaledwie kilka grobów cmentarzyk. Niemal na wprost wejścia do późnoromańskiego, granitowego kościoła, za grobami, stoją dwie części podstawy dawnego pomnika poległych. W głębi terenu, pod ozdobnymi świerkami można dojrzeć kamienne fragmenty będące być może dalszymi częściami byłego pomnika. Nazwisk brak.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-02-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej