Dłusko Gryfińskie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Banie, pow. gryfiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Linde.
Średniowieczna wieś położona przy lokalnej drodze z Baniewic w kierunku Rowu. Jadąc z Myśliborza drogą nr 121 do Gryfina, najlepiej zjechać w pierwszą drogę w lewo za miejscowością Rów. Nad wsią góruje granitowy, ogrodzony kamiennym murem kościół. Na terenie byłego przykościelnego cmentarza, na wprost jednej z trzech bram, stoi na trzech kamiennych schodkach dawny pomnik poległych. Na wszystkich ścianach widoczne ślady po mocowaniu tablic z nazwiskami. U stóp pomnika od strony kościoła leży jego głowica.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-02-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej