Oborzany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Nabern.
Duża wieś należąca dawniej do templariuszy, potem joannitów, leżąca w pobliżu Dębna (wyjazd z miasta w kierunku Boleszkowic). W centrum wsi, na dość dużym pustym placu, na poboczu drogi leży kamień będący najprawdopodobniej podstawą byłego pomnika poległych. Widać na nim fragmenty napisu w języku niemieckim. Brak śladów pierwotnego usytuowania. Nazwisk również brak.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-02-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej