Marzenin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sędziejowice, pow. łaski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 r. Mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu parafialnym, na końcu cmentarza po lewej stronie niemal pod płotem. Sześć nagrobków nie zawiera nazwisk pochowanych.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2008-03-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej