Rąbino


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rąbino, pow. świdwiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa wsi - Gross Rambin.
Pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się obok kościoła. Na pomniku umieszczono figurę Najświętszej Marii Panny.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-03-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej