Lekowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Leckow.
Pomnik znajdował się w pobliżu kościoła, w centrum wsi. Fragment pomnika zakopany jest obok zachowanej podstawy.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-03-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej