Oparzno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Wopersnow.
Pomnik znajduje się na cmentarzu przykościelnym. Brak nazwisk poległych.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-03-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej