Rusinowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa wsi - Rützenhagen.
Pomnik znajduje się na cmentarzu przykościelnym. Obecnie kamienna stela z nazwiskami poległych jest przewrócona i częściowo zasypana ziemią. Na pierwotnym miejscu steli ustawiono figurę Chrystusa.

Opracowanie:Warcisław Machura,