Hanki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mirosławiec, pow. wałecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa wsi Henkendorf.
Pomnik znajduje sie przy kościele. Brak nazwisk poległych.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-03-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej