Dłutowo (mazow.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Naruszewo, pow. płoński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz żołnierzy niemieckich (i rosyjskich?) poległych w 1915 r. Zlokalizowany koło skrzyżowania dróg we wsi Dłutowo. Powstał koło kamiennego krzyża przydrożnego, na którym widnieje data 1888. Znajdowały się tutaj mogiły zbiorowe. Wg uzyskanych informacji w czasie okupacji Niemcy organizowali na cmentarzu uroczystości z udziałem oddziałów wojskowych. Na początku 1945 r. pochowano tu czterech poległych żołnierzy niemieckich. Pierwotnie cmentarz był ogrodzony murem kamiennym o wysokości ok. 120 cm i grubości ok. 50 cm. Zachował się jedynie jego kilkumetrowy fragment z wejściem na cmentarz. Obecnie powierzchnia cmentarza i jego granice są trudne do określenia. Brak nagrobków, zarysów mogił lub pól grobowych. Cmentarz nie jest oznaczony tabliczką, informującą o charakterze obiektu.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2008-03-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej