Nowy Podoś


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krasnosielc, pow. makowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony w lesie, 30 m na wschód od leśniczówki. Administracja: Urząd Gminy w Płoniawach–Bramurze. Założony w 1914 r. na planie prostokąta.
Mogiły pojedyncze w układzie rzędowym, słabo widoczne, porośnięte samosiewami i trawa. Liczba spoczywających tu żołnierzy niemieckich nie ustalona.

Opracowanie:Edmund Orłowski
Data danych:2008-03-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej