Szkwa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lelis, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Administracja cmentarza: Urząd Gminy w Lelisie, pow. 0,019 ha. Położony przy drodze głównej w centralnej części wsi. Założony w 1914 r. na planie prostokąta. Mogiły słabo widoczne, porośnięte trawą. Liczba spoczywających tu żołnierzy niemieckich nie ustalona.

Opracowanie:Edmund Orłowski
Data danych:2008-03-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej