Rokitnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skąpe, pow. świebodziński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Schönefeld.
Stara wieś założona przez cysterki w lasach Puszczy Lubuskiej, położona przy lokalnej drodze z Poźrzadła do Skąpego. Na obrzeżu wsi znajdują się nikłe pozostałości dawnego cmentarza ewangelickiego, ale łatwo je ominąć, ponieważ z drogi zauważalne jest jedynie kilka kamiennych schodków prowadzących na niewielkie podwyższenie terenu. Prawdopodobnie od wiosny do jesieni teren pokryty jest szczelnie bujną roślinnością i wtedy nie widać nic. W pobliżu schodków leży pokryta nazwiskami część pomnika . Dat śmierci nie podano, pogrupowane są jedynie według roku śmierci ( w tym wypadku lata 1914 i 1915) . Trudno powiedzieć, czy druga strona kamienia również pokryta jest inskrypcjami, czy nazwiska poległych w latach 1916-1918 umieszczono na innym kamieniu. Trudno również określić pierwotny wygląd pomnika. W pobliżu leży jeszcze kilka kamieni o różnych kształtach; na jednym z nich widoczne są litery w języku niemieckim i odwzorowanie krzyża żelaznego oraz fragmentu wieńca z liści dębu.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-03-08
Nazwisk: 11

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
????LINGHERM.--1915-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
BIEHEGUST.--1915-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
DRABSCHMAX--1915-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
KROSCHELGUST.--1915-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
RESCHKEGUST.--1914-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
ROYHERM.--1914-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
S??ONROBERT--1914-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
SCHERCHREINH.--1914-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
SCHULZGUST.--1915-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
SCHULZHERM.--1914-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -
SOBOTZKIADOLF--1914-??-??--Rokitnica/ Schönefeld -


Powrót do strony głównej