Stara Wieś


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kraśniczyn, pow. krasnostawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914-1944 r.
Cmentarz położony jest przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr. 846 Kraśniczyn - Hrubieszów z drogą nr. 843 Stara Wieś - Skierbieszów.
Teren cmentarza zajmuje ok. 1000 m2 powierzchni, jest ogrodzony płotem metalowym i oznakowany tablicą - "Cmentarz wojenny 1914-1944". Chowano tu poległych żołnierzy oraz ludność cywilną. Znajdują się tutaj dwie mogiły zbiorowe NŻ ziemne, obwiedzione murkiem betonowym z betonowymi krzyżami oraz grób lastrikowy plut. Zygmunta Bartosia żołnierza polskiego z września 1939r.
Przy wejściu na cmentarzu jest płyta nagrobna poświęcona poległym żołnierzom i partyzantom. Po prawej stronie od bramy wejściowej, stoi duży drewniany krzyż z tablicą informującą o spoczywających tu ofiarach dwóch wojen światowych.
Cmentarz zadbany,czysty.
Cmentarz wojenny zlokalizowany na gruncie pocerkiewnym o powierzchni 376m2 założony został w 1914 r. i powiększony w lipcu 1915 r. do 625 m2. Służby armii austro - węgierskiej (w 1915 r.) grzebały poległych w pośpiechu na 20-stu cmentarzach w powiecie krasnostawskim, w tym w Kraśniczynie (Starej Wsi) Na cmentarzu w Starej Wsi znajdowało się 18 mogił pojedynczych 14 grobów zbiorowych, w których zidentyfikowano 122 nazwisk poległych bez ich podawania do wiadomości, nazwisk 69 poległych nie ustalono. W wyniku komasacji cmentarzy wojennych pozostało w powiecie krasnostawskim 13 cmentarzy. Na wojskowym cmentarzu polowym zlokalizowanym obok ówczesnego kościoła prawosławnego Starej Wsi znajduje się 6 mogił zbiorowych i 4 pojedyncze (w tym 2 pojedyncze mogiły imienne z II W.Ś).

Pochowani w 1914r.

Obywatele Polscy 90 NN
Żołnierze Polscy 10 NN
Żołnierze Carscy 241 NN
Żołnierze Austriaccy 14 NN
Żołnierze Niemiecko-Austriaccy 305 NN

Opracowanie:Wiesław Gwarda, Grażyna Zielińska
Data danych:2008-03-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej