Augustowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bielsk-Podlaski, pow. bielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich, ogrodzony wsółczesnym, metalowo-betonowym płotem.
W centralnym miejscu znajduje się kopiec zwieńczony okazałym drewnianym krzyżem prawosławnym. Nie zachowały się żadne elementy (nie licząc 4 głazów leżących wokół kopca) pierwotnego wystroju. Brak informacji dotyczących pochowanych żołnierzy.

Opracowanie:Krzysztof Wielgat
Data danych:2008-04-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej