Półwysep Ostrów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła znajduje się na Półwyspie Ostrów przy drodze z osady Czarny Róg w kierunku wschodnim.
Pochowany jeden oficer. Jak mówi zachowana inskrypcja na płycie nagrobnej: w cywilu rządowy geodeta.

Opracowanie:Włodzimierz Kozarzewski, Mieczysław Raczyński
Data danych:2007-08-05
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MEITZNEROTTOLEUTNANTGREN. REGT. 31914-10-30--- tablica pamiątkowa


Powrót do strony głównej