Bielsk Podlaski III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny przy ul. Białowieskiej o pow. 0,2 ha. Pochowano na nim nieznaną liczbę żołnierzy. Zachowały się jedynie dwa krzyże z następującymi inskrypcjami. Cmentarz jest zadbany, ogrodzony metalowym płotem.

Opracowanie:Krzysztof Wielgat, Arseniusz Artysiewicz
Data danych:2008-04-07
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BESCHKEPAULOFFZ. STELLV.IR 343 I K.1915-08-22--- -
SPERBERHELMUTLEUTN. V KOMPF.IR 95 7 K.1915-08-21--- -


Powrót do strony głównej